Kurban Bayramı için sayılı saatler kaldı. Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar kurban kesmenin şartları ve kesim sırasında dikkat edilmesi gereken detayları araştırıyor. Bunun yanı sıra kurban kesiminin ardından kılınan namazın kaç rekat olduğu da araştırılıyor. Kurban ibadetinde öncelikle hayvanın işkence görmemesi büyük önem taşıyor. Hamile veya hasta hayvan kesmek de caiz durumlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar kurban seçiminde hayvanın hasta olmaması ve gebe olmamasına dikkat edilmeli. Ayrıca kesim sırasında da titizlikle uygulanması gereken koşullar var. Peki, Kurban kesen kişinin yapması gerekenler nelerdir? Kurban kestikten sonra kılınan namaz kaç rekat? İşte kurban kesimi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…

Kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken birçok husus var. Bunun yanı sıra kurban kesen kişinin de uygulaması gereken birçok husus var. Kurban ibadeti hassasiyetle yerne getirilmeli. Hayvana zulm edilmemeli, dinen yapılması gerekenler eksiksiz yapılmalı. Kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, kurban sahipleri de kurbanından et almalı. Peki, Kurban kesen kişinin yapması gerekenler nelerdir? Kurban kestikten sonra kılınan namaz kaç rekat? Sizler için yapılması gerekenleri derledik. İşte detaylar…

KURBAN KESTİKTEN SONRA KILINAN NAMAZA KAÇ REKATTIR?

Kurban sahibi kurbanını kestikten sonra veya başkasına vekalet verip kurbanını kestirdikten sonra “Kurbanınızı kestiğinizde elinizdeki bıçağı bırakın.Sonra iki rekat namaz kılın. Müslümanardan hangi kimse bu iki rekat namazı kılar da Allahü Teala hazretlerinden bir şey isterse Allahü Teala hazretleri ebette o kimseye istediği şeyi verir” hadis-i şerifine uyarak iki rekat namaz kılmak müstehaptır.

Bu namaz iki rekat olup,1.rekatte- fatihadan sonra “inna A’tayna” (kevser suresi.

2.rekatte-Fatihadan sonra” kul hüvellahü ehad”(ihlas suresi)
okunur.
Namazdan sonra:

“Allahümme hazel-kebşü, (ev haze’lbakaru,ev hazel-ma’zü)minke ve leke ve ileyke.Fetekabbel min İbrahime Halilike ve ismaile zebnihıke ve Muhammedin habibike bifazlike ve cu’dikeve keremike ya ekramel-ekramin” duasını okuyup dünyevi ve uhrevi hacetler dileyebilir.

Manas: “Ya Rabbi, bu koyun (veya sığırveya keçi ne kesildiyse)senden, rızan için sanadır.Lutfunla ve kereminle Halilin İbrahim 8a.s.) ve zebihin (kurbanın) İsmail a.s.’dan ve Habibin Muhammed (s.a.v.)’den kabul ettiğin gibi kabul et.Fazlın ,keremin ve lütfunla,ey ekramel ekramin…

Allahümme inne salatii ve nüsüki ve mahyaye ve mematii lillahi rabbil alemiin diyerek dua edilir.

Aslında Kurban Şükür Namazının diğer nafile namazlardan ya da 2 rekatlık farz namazlardan bir farkı yok. Bayramda Kurban kesen kişi böyle bir ibadeti yapma fırsat ve imkanını kendisine verdiği için Allah’ın nimetine şükür olarak Kurban şükür namazı olarak 2 rekatlık bir namaz kılıp namaz sonunda da dua eder.

KURBAN KESEN KİŞİNİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR?

Kurbanı yatırmadan önce hazırlığı tam yapmak
Hz. Peygamber (asm) ayağını koyunun yüzüne koymuş, koyun kendisine gözünün ucuyla bakarken, onu kesmek üzere bıçağını bileyen birine uğradı ve:
“Bundan önce bıçağını bileyemez miydin, yoksa koyunu iki defa mı öldürmek istiyorsun buyurdu.” (Taberanî)

Kurbanı kıbleye doğru yatırıp kesmek
“Kurban kesiniz; kurbanınızı da süsleyiniz. Bir kimse kurbanını tuttuktan sonra, kıbleye doğru yatırır ise onun kanı ve tüyleri, kendisi için ta kıyamete kadar bir kale olur.
Kurban kesilip de, kanı yere damladığı zaman, onu kesen Yüce Allah’ın korumasına girer.
Az veriniz; çok ecir alınız.” (Gunyet’üt Talibin)

Kurban keserken besmele çekip tekbir getirmek
Ebû Musa’dan (ra):
“O (Peygamber Efendimiz), kızlarına kurbanlarını bizzat kendi el¬leri ile kesmelerini, ayaklarını kurbanın böğrüne koymalarını ve besmele çekip tekbir getirmelerini emretti.” (Rezîn)
Enes (ra) anlatmıştır:
Resulullah (asm) aklı karalı alaca ve boynuzlu iki koç kurban etti. Hazret-i Peygamber’i (asm) onları kendi eliyle kurban ederken gördüm. Ayağını yanlarına basıp;
“Bismillahi Allahü Ekber.”(Allah’ın adıyla. Allah en büyüktür) dediğini de gördüm.(Sünen-i Ebu Davud)

Kurbanı keserken acele etmek
Hz. Peygamber (asm) bıçağı keskinleştirmeyi ve hayvandan gizlemeyi emredip:
“Sizden biri hayvan kestiğinde çabuk kessin” buyurdu. (İbn-i Mace).

Kurbana eziyet etmemek
Kurbanlık hayvana yumuşak, nazik, kibar, sevecen, şefkatli, merhametli ve incitmemeye azamî özen gösteren bir duyarlılıkla yaklaşılmalıdır.

“Şüphesiz ki Allah her şeye karşı iyiliği yazmıştır (emretmiştir). Bu nedenle öldürürseniz iyi şekilde öldürün ve hayvan kestiğinizde kesimi iyi yapınız. Sizden hayvan kesecek kimse bıçağını iyice keskinleştirsin ve keseceği hayvana eziyet vermesin.” (Müslim)
“Kurbanlarınıza iyi davranınız; zira onlar kıyamet günü sizin binekleriniz olacaktır.” (Gunyet’üt Talibin)
İbn Sirin anlatıyor:
Ömer (ra) kesmek için koyunu ayaklarından çekip sürükleyen bir adam görünce ona:
“Yazıklar olsun sana! Koyunu ölüme güzel götür.” dedi. (Nesâi, Hâkim)

Kurban kesilirken başında hazır bulunmak
“Ey Fatıma! Kurbanlığının başında durup hazır ol. Çünkü onun kanının ilk damlasıyla geçmiş günahların bağışlanır.” Hz. Fatıma:
“Ya Resulallah! Bu biz ehl-i beyte mi hastır yoksa hem bize hem de diğer müslümanlara mı? dedi. Resulullah (asm):
“Bilakis hem bize ve hem de diğer müslümanlara” buyurdu. (Bezzar Ebu’ş Şeyh İbn Hıbban)

Kurbanı namazdan önce kesmemek
Uveymir İbnu Eşkar’ın (ra) anlattığına göre; kurbanını bayram namazından önce kesmiş, sonra da durumu Resulullah’a (asm) açmıştır. Peygamber Efendimiz (asm) de kendisine:
“Kurbanını iade et (yeniden kes, o kurban yerine geçmez)” cevabında bulunmuştur.” (Kütüb-i Sitte)
” Namazdan önce kurban kesmiş olan (bilsin ki kestiği kurban değildir, ailesine et takdim etmiştir), yeniden kessin!” (Buhari, Müslim)

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? DİYANET’İN YANITI…

Kurban kesilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde açıklanmıştır;

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî’, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here