Yerli malı kullanımı özendirilecek
Yerli malı kullanımı özendirilecek

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) düzenlediği 28. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı’nda, meclis üyeleri sektörleri adına Ankara ve Türkiye ekonomisinin gelişmesine karşın gösterme ve önerilerini Hür Kürsü’de paylaştı.

Üretimden ihracata, faizden, enflasyona reel ekonomiyi ilgilendiren konuların ele alındığı istişare toplantısında, sektör temsilcilerinin dile getirdiği sorun gösterme ve önerileri konusunda ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırmalar gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili değerlendirmede yer alan ATO Idare Heyeti Başkanı Gürsel Baran, “Idareli İstişare” toplantısında, ATO üyelerinin keza konusunun uzmanlarından Türkiye ekonomisini ve hakiki sektörü dinlediklerini ayrıca de kendi manzara ve önerilerini paylaşma imkânı bulduklarını söyledi. Baran, ATO’nun 157 bin üyesinin 67 Meslek Komitesi’nde 429 birey tarafından temsilcilik edildiğini belirtti.

Tüccarların “ekonominin neferleri” olduğunun altını çizen ve ekonomideki bütün gelişmelerden önce tüccarın etkilendiğini kaydeden Baran, “Bugüne değin iş komitelerimiz sektörleriyle ilgili 25 binin üstünde karar aldı ve biz 10 binden fazlasını konunun ilgileriyle paylaşarak sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik İstişare” toplantısında “Özgürlük Kürsü”de dile getirilen konuların ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara iletileceğini de kaydeden Baran “Üreticiye sipariş veren, ihracat, ithalat yapan, tüketiciyle bağlantı kuran, istihdam sağlayan üyelerimiz hesaplı gelişmelerden derhal birincil etkilenenler aralarında yer alıyor. Onların görüş ve önerilerinin gerçek sektörün sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürmesi açısından önem taşıyor” diye konuştu.

ATO periyodik incelemeler yapacak

Baran, ATO üyelerinin hesaplı gelişmelere dair görüş ve önerilerini öğrenmek amacıyla devirli olarak araştırma yapacaklarını da bildirdi. ATO Meclis Üyelerinin “Idareli İstişare Toplantısı Serbest Kürsüsü”nde dile getirdiği görünüm ve öneriler şunlar:

“Ticaretin Anayasası’nın A’dan Z’ye yazılarak tescil altına alınması. Yerli malı kullanımının özendirilmesi, yerli malının seçim edilmesine dönük sosyal projelerin de yer aldığı çalışmalar yürütülmesi. Tüm tüketim alanlarında marka ürünler üretilmesi ve ihracatının sağlanması. Türkiye’nin üretim ekonomisine dönüşmesi için öncelikli üretilecek kalemlerin belirlenmesi ve mevcut tesislerde üretilmesine karşın araştırmalar yürütülmesi. İthalatın yüzde 75’i seviyesine yükselen ara malı ithalatının düşürülmesi için ithal edilen ürünlerin yurtiçinde üretilmesinin sağlanması. Gerçek sektörde, şirket borçlarını küçülterek, öz sermaye ile varlık sürdürebilir ışık halkası varmak, banka kredisi kullanmamaya dönük özendirici incelemeler yapılması. En Az ücretin dolar bazındaki değişimini fırsata çevirerek, yerli ve yabancı yatırımcılarla üretim ekonomisine bozdurmak üzere araştırmalar yapılması. İhracat rakamlarını güçlendirmek için katma değeri yüksek sektörlerin desteklenmesi. Fikri olanla kaynağı olanı bir araya getirecek proje havuzları meydana getirmek. Kooperatif kültürünü baştan canlandırarak üretimi . KOBİ’lere e-ticaret eğitimi devretmek. Dünyadaki dijital dönüşüm sebebiyle önümüzdeki dönemde ortadan kalkacak meslekleri devretmek ve bu alanlarda çalışanların diğer alanlara yönlendirilmesi için çalışmalar yapmak. Mesleki eğitim alanında reform gerçekleştirilerek nitelikli işgücü eğitiminin sağlanması. Mesleki yeterliliklerin ölçülerek, halen faaliyetlerde bulunanların belgelendirilmesi. Türkiye’nin zengin endemik yapısı değerlendirilerek aromatik bitki yetiştirilerek ihraç edilmesi ve buna yönelik eylem planı hazırlanması. Ticari hayatta rekabetin korunması için eylem planı hazırlanması -Ticari işletmelere nakit akışı konularında e-eğitim düzenlenmesi.

Ortak AR-GE merkezleri oluşturarak, yararlanılması. Ticari işletmelere yabancı dilde web sitesi oluşturulması konusunda destek sağlanması. Türkiye’nin büyümesinde kayda değer pay sahibi olan inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin, piyasalarda sağladığı hareketliliğin sürdürülebilmesi için ev kredi faizlerinin düşürülmesi. Gayrimenkullerin gerçek satış fiyatları üzerinden kayıt altına alınması ve tapu harçlarının düşürülmesi. Hazine’nin özel mülkiyetinde olan ve Ulusal Emlak Genel Müdürlüğü kadar kiraya bahşedilen mülklerde halen yüzde 32,5 olarak uygulanan kira büyüme oranının Borçlar Kanunu’nda açıklama edilen enflasyon oranı ile belirlenerek, indirilmesi. En Düşük 250 bin dolar tutarında gayrimenkul alınması karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi kararı çerçevesinde, yabancılar için Ankara’nın çekici ışık halkası getirilmesine karşın tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmesi. Demir-çelik fiyatlarının düşmesinin sağlanması, bunun için yurt dışına çıkışının sınırlandırılması ve KDV muafiyetinin getirilmesi. İsteyen herkesin müteahhitlik yapabilmesinin önüne geçilmesi için yasal düzenleme yapılması. Tarımda ithalatın önüne geçilmesi ve tarım ürünleri üretimin geliştirilmesi. Şirketlerde ortaklık kültürünün geliştirilmesi. Şirketlerin sıradan ömrünü uzatacak, iş birliği, baskı birliği ve sinerji oluşturacak birliktelikler oluşturulması. Türkiye’nin 500 milyar dolarlık dünya sağlık durumu turizmi pastasından aldığı yüzde 1’lik payın en kısa sürede yükseltilmesi. Yıllık gelen hasta sayısının 380 binden 1 milyonun üstüne çıkartılması. Üniversiteleri, Türkiye ortalamasının 4 katı doktor kadrosu ve ileri teknolojisi ile Türkiye’nin bir numarası olmaya yatkın bir potansiyele sahip bölge Ankara’nın bu potansiyelinin değerlendirilmesi. Ankara’nın sıhhat turizminin, medikal turizm, termal turizm ve ihtiyar turizm daha alçak başlıklarında geliştirilmesi için eksiklerinin tamamlanması. Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilerin, ileride afiyet turizmi, ağırlama turizmi ve ticaret amacıyla da gelmesi için projeler üretilmesi. Ankara’nın sıhhat, buluşma ve fuar alanlarında çevre bölgelerle turizm paketi haline getirilerek tanıtımının yapılması. Ankara’nın tanıtımı için roman ve film gibi sosyal araçlardan faydalanılması. Ankara’dan yurtdışına doğrudan doğruya uçuşların hangi sektörü ne ölçüde etkilediğine ilişkin bir egzersiz yapılması. Üniversite öğrencilerin gerçek sektöre kazanılması konusunda üniversitelerle ticari işletmeler arasında işbirliği yapılması. Tarım ürünleri için lisanslı depolar kurulması. Kendinden başka sektörleri de etkileyen lokomotif sektörlerde işletmelerin varlıklarını sürdürmelerinin desteklenmesi. ÇED raporu alma süresinin kısaltılması. Genç nüfusun AR-GE ve üretime yönlendirilmesi. Sosyal yükümlülük projeleri ile özellikle gençlik temalı çalışmaların yapılması.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here