İşyeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapan meslek gruplarından biridir. Bu meslek grubunda yer alabilmek için adayların istenen şartları sağlaması, sonrasında ise işyeri hekimliği eğitimi alması gerekir.

İşyeri Hekimliği Nedir?

İşyeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli eğitimi alan ve bu alanda yetkinlik kazanan bir meslek grubudur. Geleneksel doktorlukla benzer yanları olmasına karşın bu meslek, iş sağlığı ve güvenliğinin bir uzmanlık alanıdır. Dolayısıyla görev ve sorumluluk bakımından, geleneksel doktorluktan ayrılır.

Geleneksel doktorlar, hastalıkların teşhisi ve tedavisi konularına odaklanmaktadır. Ancak işyeri hekimliği, önleyici ve koruyucu sağlık uygulamalarına öncelik vermektedir. Bu meslek grubunun temel hedefi iş sağlığı ve güvenliğine katkı vermek, çalışanların sağlıklarını korumak ve geliştirmektir. Bunun için yapılan uygulamalar da geleneksel yöntemlerden farklılaşmaktadır.

  • İşyeri hekimlerinin görev ve sorumluluklarından bazıları şu şekildedir:
  • İşe girişlerde çalışanların muayenesini yapmak
  • Periyodik muayeneleri gerçekleştirmek
  • Gerekli görülmesi durumunda muayeneleri yenilemek
  • Çalışanların iş ve sağlık öykülerini almak
  • Çalışanların kişisel ve sağlık bilgilerini gizli tutmak
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulara katkı vermek
  • İşyerindeki tehlikeleri ve riskleri belirlemek, bunları işverene yazılı olarak bildirmek
  • Bildirilen tehlike ve risklere dair önlemlerin alınmasını takip etmek, önlem alınmaması halinde durumu bakanlığa iletmek
  • Meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili eğitimler vermek

Buradaki görev ve sorumluluklar, sağlık kurumlarında görev yapan doktorların görev ve sorumluluklarından farklıdır. Koruyucu ve önleyici tedaviler daha fazladır. Ancak gerekli durumlarda çalışanların hastalıklarının teşhisi ve tedavisi de ilgili hekimlerce yapılmaktadır.

İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri hekimliği için adayların öncelikle eğitim alması gerekmektedir. Bu eğitimleri almadan, İSG alanında yetkinlik kazanmadan işyeri hekimi olmak mümkün değildir. Adayların öncelikle istenen şartı sağlaması gerekir. Burada istenen temel şart, tıp fakültesi mezunu olmaktır. Tıp fakültesi mezunu olan herkes, işyeri hekimliği için başvuru yapabilir.

Söz konusu şartı sağlayan adayların bakanlığın yetkilendirdiği bir kurumdan eğitim alması gerekir. İşyeri hekimliği eğitimi, toplamda 220 saatten oluşmaktadır. Bu eğitimlerin 180 saati uzaktan eğitim, geriye kalan 40 saati ise stajdır.

Uzaktan eğitim, kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. İlk bölüm 81 saat olup, kursiyerler burada videolar üzerinden eğitim almaktadır. A-senkron uzaktan eğitim olarak ifade edilen bu süreçte kursiyerler pasiftir. İkinci bölüm ise 99 saattir ve buradaki eğitimler ise Zoom üzerinden gerçekleştirilir. Adaylara burada eğitmenler üzerinden canlı şekilde eğitimler verilmektedir.

180 saatlik eğitimin ardından adaylar staj yapmak zorundadır. 40 saatlik staj, 5 günde tamamlanır. Staj yapılmadığı takdirde alınan eğitimler de geçersiz sayılır. Dolayısıyla staj yapılacak yerin ayarlanması çok önemlidir.

Bütün bu sürecin sonunda adaylar ÖSYM tarafından hazırlanan ve 50 sorunda oluşan sınava girer. Sınav için adaylara 75 dakika süre verilir ve adayların başarılı olabilmesi için 70 ve üzeri puan alması gerekir. Bunun içinse adayların en az 35 soruyu doğru olarak yanıtlaması gerekir.

En İyi İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri hekimliği, her geçen gün popüler hale gelmektedir. Zira İSG Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince belli şartlara sahip işletmelerin tam zamanlı olarak işyeri hekimi istihdam etmesi gerekir. Türkiye’de doktor sayısının zaten yetersiz olması, işyeri hekimi bulmayı zorlaştırmakta ve buna bağlı olarak maaşlar ciddi anlamda yükselmektedir.

Ortalama işyeri hekimliği maaşı 70.000 TL’dir. Çalışma şartlarına bağlı olarak bu rakam daha da artabilir. Dolayısıyla tıp fakültesi mezunları için bu alana yönelmek son derece avantajlıdır. Bunun için kaliteli eğitim veren işyeri hekimliği kursu tercih edilmelidir.

Eğitimlerin büyük kısmının uzaktan yapılması nedeniyle farklı yerlerdeki kurslar tercih edilebilir. Dolayısıyla bu noktada önceliğin kaliteye verilmesi gerekir.

Tema Akademi, sahip olduğu deneyim, kaliteli eğitim kadrosu, staj yeri bulma konusundaki desteği, sınavdan sonra iş bulmayı kolaylaştırması ile öne çıkan bir kurumdur. Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu bu kurum, şimdiye kadar çok sayıda kursiyeri mezun etmiş ve işyeri hekimi olmalarını sağlamıştır. Siz de işyeri hekimliği düşünüyorsanız, hemen Tema Akademi ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir