İstanbul malpraktis avukatı ne yapar? Sağlık alanında uzmanlaşan ve bu alandaki uyuşmazlıkları tümüyle gidermek için mesai harcayan avukata, malpraktis avukatı denilir. Hasta ve hekimler arasında yaşanan uyuşmazlıkların yanında devlet nezdinde oluşan sorunları çözmeye çalışan malpraktis avukatı, sağlık alanına yönelik bütüncül danışmanlık hizmeti sunar. Malpraktis davaları, hasta ve hasta yakınları lehinde olabilirken aynı zamanda hekim nezdinde hasta yakınlarına karşı da açılabilen türdedir.

Hekimlerin normal bir hekimden beklenen özeni, göstermesi gerekir. Aksi halde meydana gelebilecek olan zararlardan, gerekli özeni göstermeyen hekim sorumludur. Hekim özen borcuna gerektiği gibi riayet etmemesi durumunda, hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmek durumundadır. İşte bu tip davalar, malpraktis avukatı danışmanlığında yürütülebilir. Örnek İstanbul patent avukatı verilebilir.

Malpraktis Davaları Ne Türdedir?

Malpraktis davaları, hekimin tıbbi uygulama hatası sonucunda karşılaşma olasılığı bulunan davalardır. Genel itibarıyla 2 tür malpraktis davası mevcuttur. Bunlardan ilki, ceza hukuku kapsamında hekimin tıbbi uygulama hatası sebebiyle taksirli fiil sonucu işlediği bir suç söz konusu ise ceza davası açılmasının mümkün olduğu durumlardır. Ceza davası mağdurun şikâyeti hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianameyle açılır. Diğer tıbbi malpraktis davası türündeyse yine mağdurun uğradığı zararların tazmini için hekime ya da sorumlu sağlık personeline açılan tazminat davasıdır.

Malpraktis avukatı, hekim, sağlık personeli ve hasta yakınlarının açmış olduğu ilgili davalarda görev alarak mesleğini en iyi şekilde icra etmeye çalışır.  Ayrıca bazı kişiler İstanbul patent vekili de aramaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.