Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı Soykırım tasarısını gündeme getiren Alman Meclisi’ni protesto etmek için  Almanya  Büyükelçiliği önünde eylem gerçekleştirdi.

Ermeni Soykırımı yasa tasarısının Alman Meclisi’nin gündemine gelmesinin ardından Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı 25 Mayıs 2016 (Çarşamba) saat 13.00’te Almanya Büyükelçiliği önünde Alman Meclisi’ni protesto etti. Almanya Büyükelçiliği önünde gerçekleşen basın açıklamasını Ankara İl Başkanı Prof. Dr. Ercan ENÇ yaptı. Ercan ENÇ’in açıklamasının tamamı:

“Alman Federal Meclisi’nin 2 Haziran 2016 tarihli gündeminde bulunan sözde “ Ermeni Soykırımını” tanıma tasarısını karara bağlayamaz. Böyle bir yetkisi bulunmamaktadır.

Önergenin özeti, Türkiye’nin sözde “Ermeni Soykırımını” tanıması ve Ermeni soykırımının Almanya’da eğitim müfredatına girmesidir. Önergede bu yolla Türkiye – Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve Almanya’daki Türklerle Ermenilerin uyumuna hizmet edileceği iddia edilmektedir.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Alman Meclisi 1915 olaylarında soykırım suçu işlendiği konusunda bir karar veremez. Çünkü YETKİSİZDİR. Alman meclisi mahkeme ,üyeleri de yargıç değildir. Kaldı ki Alman mahkemeleri dahil Almanya’nın hiçbir yasama, yürütme ve yargı kurumları 1915 olayları konusunda soykırım yapıldığına dahil karar veremez. Bu yetkisizlik kararı bizim ileri sürdüğümüz bir iddia değildir. AİHM ikinci dairesinin ve keza AİHM Büyük Dairesinin 15 Ekim 2015 günü açıkladığı Perinçek-İsviçre  Davası kararına göre 1- Soykırım BM 1948 Sözleşmesine göre bir suç tanımıdır. 1948 sözleşmesine göre soykırım suçunun varlığına ancak eylemin yapıldığı ülkenin yetkili ceza mahkemesi veya Uluslararası Ceza Mahkemesi (Lahey Adalet Divanı) karar verebilir. Dolayısıyla Alman Meclisinin yetkisiz olduğu AİHM kararıdır ve bu karar Alman Meclisini de bağlamaktadır. İşte bu nedenle Yetkisizsiniz diyoruz.

2 –Kaldı ki AİHM 1915 olaylarının Yahudi soykırımından farklı olduğunu aynı sınıfta değerlendirilemeyeceğini karar altına alarak, dolaylı olarak 1915 olaylarında işlenen eylemlerinin “Soykırım” olarak nitelenemeyeceğini de saplamış olmaktadır. Açıkça “Ermeni Soykırımı” yoktur diyememesinin nedeni ise bu konuda karar vermeye bizzat kendisinin de yetkili mahkeme olmayışıdır.

3- Lahey Adalet Divanının 3 Şubat 2015 tarihli Sırbistan-Hırvatistan kararına göre tek başına tehcir yani zorla göç ettirme eylemi soykırım anlamına gelmemektedir.

Bu nedenlerle diyoruz ki:

-Yetkisiz olduğunuz bir konuda karar vermeyiniz.

-AİHM kararına uyunuz ve saygı duyunuz.

-Tarihsel Türk-Alman dostluğunu zedelemeyiniz.

-Türk düşmanlığını teşvik etmeyiniz.

-Ülkenizde ırkçılığın gelişmesine şans tanımayınız.

 

 

Kalabalık daha sonra Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı Hasan Korkmazcan’ın mektubunu Almanya Büyükelçiliği’ne vererek dağıldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here